بحث را با ارائه یک آمار کلی از مسابقاتی که در ایران در زمینه روبیک انجام شده است آغاز می کنیم.
لیست شرکت کنندگان در مسابقات روبیک IRAN OPEN 2011 تنها در گرایش روبیک 3x3 از 139 نفر مرد و 6 نفر زن تشکیل شده است. این در حالی است که در دیگر گرایشهای این مسابقات، (one handed,4x4,5x5) نیز تعداد شرکت کنندگان زن از تعداد انگشت های یک دست نیز کمتر بود.
آمار شرکت کنندگان در اولین جشنواره بازیهای فکری کشور تنها در گرایش روبیک نیز شامل 75 نفر مرد و 9 نفر زن می باشد.


نه تنها در ایران بلکه با نگاهی اجمالی به لیست شرکت کنندگان هر کدام از مسابقاتی که در زمینه روبیک در دنیا در حال برگزاری است به راحتی می توان دریافت که حل سرعتی انواع مکعب ها تحت سلطه مردان است تا زنان. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا اکثریت روبیکران حرفه ای دنیا را مردان تشکیل می دهند. آیا جواب این سوال به همان جدال همیشگی باز می گردد که آیا مردان از زنان با هوش ترند؟ آیا اندازه مغز مردان از زنان بیشتر است؟ اجازه دهید از دیدگاه علمی به این قضیه نگاه کنیم.


مطالعات علمی در مورد تفاوت های ذهنی میان مردان و زنان حداقل به اواسط قرن نوزده باز می گردد، زمانی که مسأله حق رأی زنان در برخی کشورها مطرح شد. دانشمندان در آن زمان تلاش کردند با مقایسه اندازه جرم مغز مردان و زنان به نتایج تجربی دست یابند. با پیشرفت علم روانشناسی در اوایل قرن بیستم، آزمونهای هوش ظهور کرده و راهی جدید برای اندازه گیری میزان هوش، پیش روی دانشمندان قرار گرفت. نتیجه ای که از تمامی آزمایشات انجام گرفته در این زمینه بدست آمده موید این مطلب است که تفاوت های ساختاری و عملکردی در مغز عمده ترین دلیل بروز اختلاف در هوش زنان و مردان است. و این به هیچ وجه دلیلی بر برتری جنسی بر جنس دیگر نیست. پژوهشگران عصب شناسی مغز زنان و مردان را از طریق انجام آزمایشات ام آر آی بررسی کرده و واکنش های مغز آنان را مورد تحقیق قرار دادند. در مغز زنان، اتصالها و ارتباط های بیشتری بین دو نیمکره چپ و راست وجود دارد که به آنها این توانایی را می دهد تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند. از طرف دیگر در مردان ارتباط کمتری بین دو نیمکره مغزشان وجود داشته و به آنها این قابلیت را می دهد تا مهارت بیشتری در استدلالهای انتزاعی و هوش دیداری-فضایی داشته باشند. جواب سوال درست همینجاست:
هوش فضایی (Special Intelligence):


هوش فضایی یکی از هفت هوشی است که تا کنون شناخته شده است و مربوط به تجسم سه بعدی اشیاء است. افرادی که هوش تصویری-فضایی بالایی دارند در تجسم اشیاء، جهت یابی، درست کردن انواع پازلها، معماری، و فعالیت هایی از این دست تبحر خاصی دارند. از آنجا که روبیک یک مکعب سه بعدی است و برای حل آن می بایست فرد درک کاملی از پیچیدگیهای ساختاری و تغییرات مکانی قطعات مکعب داشته باشد، لذا مهارتهای دیداری-فضایی خاصی را می طلبد. و باید پذیرفت که مردان در این مورد تخصصی تر عمل می کنند. مغز زنان عمومی تر کار کرده و هر دو نیمکره عملکردهای مشابهی دارند. به عبارت دیگر بین دو نیمکره تقسیم کار صورت نگرفته و اگر یکی از دو نیمکره آسیب ببیند نیمکره دیگر به راحتی قادر به کپی کردن اطلاعات نیمکره تخریب شده را داشته و می تواند عملکردهای زندگی او را به دست بگیرد.

 
با این حال مطالعات انجام شده طی قرن بیستم نشان داده است که تفاوتی در هوش کلی بین دو جنس وجود ندارد. کما اینکه مطالعات نشان داده است مردان بطور متوسط 8/4 در آی کیو (IQ) و زنان بطور متوسط 7/5 امتیاز در حافظه بالاتر هستند و نمی توان برای جنس خاصی برتری هوشی قائل شد.