امروزه بازی های بسیاری با این مشخصات، طراحی و به بازار عرضه شده اند. بازی هایی که طیف وسیعی از بازی های محیطی گرفته تا بازی های رایانه ای و بورد گیم ها را شامل می شود. اما تمام این دست بازی ها در یک موضوع با هم مشترکند و آن اینکه همه ی بازیکنان برای یک هدف تلاش می کنند و بیشتر از آنکه با هم به رقابت بپردازند، با یکدیگر همکاری و مشارکت دارند.در بازی های مشارکتی بازیکنان برای پیروزی می بایست با یکدیگر همکاری نمایند و همین رفاقت میان بازیکنان در رقابت با هوش مصنوعی بازی، که در طراحی بازی گنجانیده شده، بسیار لذت بخش تر از آن است که بازیکنان برای حذف یکدیگر از میدان مسابقه دست بکار شوند. در بازی های همکاری یا مشارکتی هیچ بازیکنی توسط دیگر بازیکنان از بازی حذف نمی شود و آنچه از صحنه این سبک از بازی ها حذف شده است، ترس از شکست و حذف رقبا از میدان مسابقه است. تمرین مهارت های گروهی مبتنی بر همکاری، مزیت بزرگی است که این سبک از بازی ها را از دیگر سبک های بازی جدا می سازد. بازی های همکاری یک نیاز مبرم و یک ضرورت در دنیای مدرن و صنعتی امروز است چرا که اول بودن و برتر بودن، به شکلی بسیار اغراق آمیز مورد رقابت قرار گرفته است.در بازی های رقابتی تأکید بر مهارت های فردی هر یک از بازیکنان است در مقایسه با بازیکنان دیگر، حال آنکه در بازی های همکاری شما مهارت های خود را در خدمت به همه اعضای گروه و برای رسیدن به هدف اصلی بکار خواهید گرفت. یک بازی مشارکتی که از طراحی خوبی برخوردار باشد، تجربه متفاوتی از احساس شادی از صمیم قلب، مبتنی بر احساس امنیت و حمایتی که از سوی دیگر بازیکنان احساس می شود را برای تک تک اعضا به ارمغان می آورد.یک بازی خوب همکاری و مشارکتی بازیکنان را وادار می سازد تا مهارتهای اجتماعی از قبیل مشارکت، تشویق دیگران، کمک در راستای اهداف مشترک و بده و بستان های مفید و سازنده را در محیط بازی تمرین نمایند و در یک کلام، یک بازی خوب تعاونی به وضوح نشان می دهد که همکاری با دیگران عملی و سازنده است. بدین معنا که شرکت کنندگان در بازی های مشارکتی، از طریق تجربه شخصی مستقیم خود در بازی، در می یابند که:

 "ما با هم بهتر هستیم".


زرر