وسایل مورد نیاز:
یک عدد باطری، یک عدد آرمیچر، چند عدد چوب آبنبات ساده، نی نوشابه یا لوله خودکار، 5 عدد درب بطری نوشابه،مقداری سیم ضخیم مسی روکشدار ، کش، چسب حرارتی، کاتر ...
مطابق با مراحلی که در ویدئوی آموزشی آمده است خواهید دید که چگونه و با استفاده از ابزار و وسایل ساده و بکارگیری اندکی خلاقیت یک سرگرمی جالب بسازید. 


"وقتی قرار است خلاق باشیم ، می‌آموزیم آخرین حرکت قلم مو روی بوم ، به معنای پایان تابلو نیست بلکه به این مفهوم است که به زودی اثر دیگری آغاز خواهد شد."