هاورکرافت یا هواناو، شناوری دو منظوره آبی-خاکی است که به روش هوابرد و با استقرار روی بالشتکی از هوای فشرده و با نیروی رانش نسبتاٌ کمی روی سطح آبی و خاکی حرکت می کند. هوای ورودی از طریق پروانه به زیر سازه و بالشتک منتقل شده و سبب خیزش هاور کرافت یا بلند شدن وسیله از روی سطح زمین و استقرار آن بر روی توده ای از هوای تحت فشار می شود. بدین ترتیب در زمان حرکت نیروی مقاوم شناوری تا حد قابل توجهی کاهش می یابد و هاور کرافت با استفاده از سیستم رانش و ملخ هوایی به حرکت در می آید.

از 1990 هاورکرافت ها به سبب ویژگی های خاص خود در عرصه های مختلف نظامی، تجاری، تفریحی، امدادی، مطالعاتی، تحقیقاتی و ... به کار گرفته شدند.

از جمله توانمندی های هاورکرافت به موارد زیر می توان اشاره نمود

• انجام عملیات آمادی و پشتیبانی در رزم دریایی، به‌ویژه در مناطق باتلاقی، لجنزار، آبراه های ناشناخته، مناطق کم عمق و مرداب های پوشیده از گیاهان دریایی و نیزار؛

• انجام عملیات گشت ساحلی، مبارزه با قاچاقچیان و انجام عملیات تعقیب و گریز از نواحی کم عمق دریایی تا اغلب قسمت های نوار ساحلی؛

• انجام عملیات باربری و مسافربری به جزایر کوچکی که عملاً امکان ساخت اسکله و بندرگاه در آنها توجیه اقتصادی نداشته و فاقد چنین تأسیساتی هستند؛

• انجام عملیات امداد رسانی در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه, به‌ویژه سیل و آب گرفتگی, و کمک به مصدومین و مجروحین حادثه؛

• انجام عملیات زیست محیطی، جمع آوری لکه های نفتی در امتداد ساحل و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست در مناطق کم عمق؛

• عملیات مین گذاری و مین روبی در سطح آبراه های بین المللی و تنگه های پر تردد و ... .


اگر کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، آنچه همیشه بدست آورده بودید خواهید داشت.