وسایل لازم :
ایده استفاده از بخار آب برای ایجاد نیروی حرکتی قدمتی در حدود ۲۰۰۰ سال دارد. اما تا حدود ۳۰۰ سال پیش دستگاههای بخار تولید کنندگان مهمی در حوزهٔ نیروی مکانیکی نبودند تا اینکه جیمز وات اسکاتلندی با اختراع خود بزرگ‌ترین انقلاب را در صنایع انگلیس ایجاد کرد.
موتور بخار یک موتور احتراق خارجی است که از انرژی گرمایی موجود در بخار آب استفاده کرده و آن را به کار مکانیکی تبدیل می‌کند. موتور بخار به عنوان موتور اصلی پمپ‌ها و لکوموتیو ها، کشتی‌های بخار و تراکتور استفاده می‌شد و دلیل اصلی انقلاب صنعتی بود.
یک موتور بخار به قسمت جوشش نیازمند است تا آب را به جوش آورده و تولید بخار کند. گسترش بخار آب باعث اعمال نیرو به پیستون یا پره‌ی توربین می‌شود که حرکت آن موجب چرخیدن چرخ‌ها یا حرکت سایر اجزاء می‌گردد. یکی از محسنات موتور بخار استفاده از هر نوع منبع حرارتی مانند چوب، زغال یا سوخت و یا گرمای تولیدی در رآکتور هسته‌ای است.

وقتی گازی مثل هوا یا بخار گرم می شود، مولکول های گاز سریع تر حرکت می کنند. هرچه آنها سریع تر حرکت کنند، به اجسامی که در سر راهشان باشند سخت تر برخورد می کنند. اگر ما چیزی در مقابل راهشان قرار دهیم، مثل پروانه یا فرفره، آنها را به چرخش در می آورند (این اساس توربین هایی است که برق درست می کنند). اگر ما اجازه دهیم مولکول ها، به سرعت از سوراخی (در یک طرف محفظه) خارج شوند، آنگاه ما موتور موشک خواهیم داشت.
آنچه در این ویدئوی آموزشی در اختیار دارید ساده ترین موتور بخاری است که تا اکنون دیده اید. این دستگاه هیچ سوپاپ یا قسمت متحرکی ندارد، اما به راحتی می تواند در آب حرکت نماید.وقتی آب داخل محفظه جوش می آید، بخار منبسط شده به سرعت از لوله ها خارج و قایق را به جلو هل می دهد.قضاوت زودهنگام در مورد ایده‌های نو ، انتقادی بی موقع و سنجشی ناعادلانه است که خلاقیت را پژمرده می سازد.