این ویدئوی آموزشی به شما کمک می کند تا با نحوه کار و چگونگی ساخت یک ماشین کنترلی ساده اما جالب آشنا شوید.

قسمت اول بر نحوه ساخت ماشین و قسمت دوم بر چگونگی ساخت سیستم کنترل ماشین تمرکز دارد

بسیاری از اوقات این مهم است که در سیلان خلاقیت غوطه بخوریم و شناور باشیم. قرار نیست همه‌ی صدفها مروارید داشته باشند