هیدرولیک به معنای جریان حرکات مایعات می باشد. در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط آب بوده و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت و معنی ومفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ های آبی و مهندسی آب بوده است.

مفهوم هیدرولیک در این قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیعتری بخود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص "روغن معدنی" میباشد، زیرا که آب بعلت خاصیت زنگ زدگی، در صنایع نمی تواند بعنوان انرژی انتقال دهنده مورداستفاده قرار گیرد

هنگامیکه مشغول تماشای کار کردن یک کرین(جرثقیل) هیدرولیک هستید به سختی می توانید باور کنید که چگونه ممکن است که چنین دستگاهی دهها تن بار را به این آسانی و راحتی جابجا می کند . البته جرثقیل های هیدرولیک از نظر ظرفیت بلند کردن بار با هم متفاوت هستند و بر همین اساس هم نام آنها را اتنخاب می کنند مثلا کرین 40 تن و نظایر آن .

در اینجا شما بطور مختصر با چگونگی طرز کار یک جرثقیل ساده و اینکه چطور بارها را جابجا می کند آشنا می شوید:

اگر با طرز کار ماشینهای هیدرولیک آشنایی داشته باشید ، می دانید که این نوع دستگاهها بر اساس یک قانون ساده کار می کنند: یعنی انتقال نیرو از یک نقطه به نقطه دیگر از طریق یک سیال.

در یک سیستم ساده هیدرولیک ، هنگامیکه پیستون فشاری را بر روی روغن اعمال می کند، روغن  تمامی این فشار وارده را به پیستون دیگری منتقل می کند و باعث حرکت دادن آن می شود.

 فشار لازم برای حرکت پیستون  توسط یک پمپ هیدرولیک تامین می شود. معمولا در سیستم های هیدرولیک فشار مورد نیاز را توسط یک یا دو پمپ هیدرولیک تامین می کنند.

در این ویدئوی آموزشی ضمن آشنایی با طرز کار بازوهای هیدرولیکی با نحوه ساخت یک بازوی هیدرولیکی ساده و جالب آشنا خواهید شد که قدرت خود را از سیستم هیدرولیکی سرنگ های معمولی خواهد گرفت. در این بازوی هیدرولیکی از یک آهنربای الکتریکی ساده برای بلند نمودن اشیا استفاده شده است.