وسایل مورد نیاز:
یک عدد بطری پلاستیکی، گیره کاغذ، کارتن مقوا، نی نوشابه، درب بطری نوشابه، تعدادی کش، چسب حرارتی، کاتر، انبردست، قیچی
مطابق با آنچه در ویدئوی آموزشی مشاهده کردید، نسبت به ساخت ماشین مکانیکی با نیروی رانشی ملخ اقدام نمایید. لازم به توضیح است ملخ مکانیزمی است که به جرم نسبتا زیادی از هوا شتاب داده و آنرا به عقب می راند و طبق قانون سوم نیوتن عکس العمل حاصله از افزایش سرعت هوا، نیرویی تولید میکند که ملخ را به جلو رانده و به آن نیروی رانش ملخ می گوییم به عبارتی دیگر ملخ قدرت واقعی موتور را به نیروی پیش برنده تبدیل کرده و ماشین را به جلو میراند. 
در پایان و برای سهولت در گردش پروانه یا ملخ می توانید از اسپری های روان کننده قطعات پلاستیک مانند اسپری سیلیکون استفاده نمایید و یا اندکی محل را چرب نمایید. لازم به ذکر است جهت چرخش پروانه نقش تعیین کننده ای در حرکت رو به جلو و یا عقب ماشین دارد. 


 فرضیه معنوی خلاقیت می‌گوید :
چنانچه تمام منابع درونی خود را به کار بگیریم و هشیارانه خلق کنیم ، خواسته یا ناخواسته دستهای نامرئی دیگری را به یاری طلبیده‌ایم.