لوازم مورد نیاز :
1- یکعدد لیمو خارکی     2- شش عدد گیره مسی(هرقطعه ای که جنس آن از مس باشد)     3- شش عدد میخ آهنی(جنس از روی باشد)
4- سیم نازک مسی      5- مقدار کمی سیم نازک ظرفشویی