همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید، با وسایلی از قبیل قوطی پلاستیکی، مقداری یونولیت، آرمیچر و یکعدد باطری می توان یک قایق موتوری ساده ساخت و شاهد حرکت آن بر روی آب بود.