درسهای زندگی از روبیک (3)
گرچه آنچه که در زیر بعنوان یک مقاله روبیکی خواهید خواند الهام گرفته از روبیک می باشد اما برای لذت بردن از آن لازم نیست بدانید که مکعب روبیک چگونه حل می شود. در حقیقت هدف اصلی از بیان این مقاله کمک به شما برای رسیدن به تعادل در زندگی شخصیتان است، نه پیدا کردن راهی برای حل مکعب روبیک... (قسمت سوم)
  • نوشته شده در 1394/11/22
درسهای زندگی از روبیک (2)
گرچه آنچه که در زیر بعنوان یک مقاله روبیکی خواهید خواند الهام گرفته از روبیک می باشد اما برای لذت بردن از آن لازم نیست بدانید که مکعب روبیک چگونه حل می شود. در حقیقت هدف اصلی از بیان این مقاله کمک به شما برای رسیدن به تعادل در زندگی شخصیتان است، نه پیدا کردن راهی برای حل مکعب روبیک... (قسمت دوم)
  • نوشته شده در 1394/11/16
تاریخچه مکعب روبیک
در بهار سال 1974 در بوداپست مجارستان"ارنو روبیک" (Erno Rubik) به دنبال مدلی کار آمد بود تابه کمک آن بتواند هندسه سه بعدی را توضیح دهد ونتیجه این کنکاش اختراع مکعبی شش وجهی بود به نام "روبیک"...
  • نوشته شده در 1394/05/07
درس های زندگی از روبیک
گرچه آنچه که در زیر بعنوان یک مقاله روبیکی خواهید خواند الهام گرفته از روبیک می باشد اما برای لذت بردن از آن لازم نیست بدانید که مکعب روبیک چگونه حل می شود. در حقیقت هدف از بیان این مقاله کمک به شما برای رسیدن به تعادل در زندگی شخصی تان است...
  • نوشته شده در 1394/05/04
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت پرشان پارس مدیا می باشد.